Föreningens digitala höstträff

Digital höstträff 2023

 

Välkomna att anmäla er till Svenska Turnerföreningens digitala höstträff!

Lördagen den 14 oktober mellan kl. 14–16 kopplar vi upp oss på Zoom för en gemensam eftermiddag där vi får möjlighet att lyssna till Kerstin Landin-Wilhelmsen och Sabine Naessén. Kerstins och Sabines forskningsstudie påbörjades innan pandemin och gick ut på att undersöka vården för patienter med Turners syndrom i syfte att förbättra vården och vårdprogrammet. Genom tillgång till patienters journaler har Kerstin och Sabine kunnat kartlägga vården för patienter med Turners syndrom och resultatet av studien kommer att presenteras under den digitala träffen.

Sista anmälningsdag är den 12 oktober. Ett mail med Zoom-länk och program kommer att mailas ut till alla anmälda innan träffen.

Väl mötta den 14 oktober!

Mvh
Styrelsen