Turnercentra

Våra turnercentra

Det finns sex stycken Turnercentra i Sverige: Malmö, Göteborg, Linköping, Stockholm, Uppsala och Umeå.
De sex Turnercentrumen bildar naturliga geografiska områden för våra medlemmar men givetvis får man delta i alla aktiviteter oavsett var man bor.
Verksamheterna har nu börjat ta fart och det finns varsin kontaktperson men styrelsen har det övergripande ansvaret.
Vår uppfattning är att det är medlemmarna som har det praktiska ansvaret för aktiviteterna. Vi hjälper självklart till med utskick och deltar i verksamheten men vi vill gärna att några andra än vi i styrelsen är ”spindeln i näten”.
Hör av Er till de som står som kontaktpersoner om Ni vill vara med eller hjälpa till!

Om ni vill lägga ut information om aktiviteter som kommer att anordnas i de lokala grupperna kan ni skicka information till info@turnerforeningen.se så lägger vi ut det.

Göteborg

Kontaktperson:

Anna Eriksson

annapop.ae@gmail.com
Tel: 0708-27 39 79

Malmö

Kontaktperson:

Veronica Gullberg

veronicagullberg@hotmail.com
Tel: 073-333 21 05

Linköping

Kontaktperson:

Maria Grönholm

macabjorklund@hotmail.com
Tel: 073-909 96 69

Stockholm

Kontaktperson:

Carina Levelind

carina.levelind@hotmail.com
Tel: 0704-93 69 69

Uppsala

Kontaktperson:

Malin Eriksson

malinlilian.eriksson@gmail.com
Tel:

Umeå

Kontaktperson:

Ulrika Hedlund

ulhe03@gmail.com
Tel: 070-361 52 62