Broschyr

Beställning av broschyr

Du som är medlem kan beställa denna broschyr via oss.

Här kan du ta del av mer information om Turners syndrom, kontaktpersoner, läkare med specialistkompetens m m.

Beställning av broschyr görs till

e-post: info@turnerforeningen.se